Начало За Фирмата
За нас

„Кара Инженеринг” ООД е частна компания, основана през 2003 г.


Мисията на дружеството се състои в създаване на по-добри условия за живот и дейност в модерната среда. „ Кара Инженеринг”  предлага строителен продукт с високо качество на българския пазар, при установяване на коректни отношения с клиенти и партньори.
„ Кара Инженеринг”  отдава приоритетно значение на управлението на строителния процес с оглед постигане на желаните  резултати в зададения срок при запазване на предварително установените параметри на качество. Компанията е открита към технологичните иновации в областта на строителството. Разчитайки на своите партньори и доставчици с дългогодишен опит на българския и международния пазар, фирмата използва в процеса на строителство материали и технологии с доказани в практиката предимства по отношение на значими за експлоатацията на една сграда показатели. „Кара Инженеринг” разполага с екип от висококвалифицирани специалисти.  Компанията притежава Сертификат за Управление на качеството ISO 9001:2000, издадени от Bureаu Veritas Certification Bulgaria.


Основните продукти и услуги, предлагани от „Кара Инженеринг”  са следните:
       • Комплексна и  инвестиционна дейност
       • Ново строителство на жилищни и бизнес сгради 
       • Реконструкции и модернизации 
       • Интериорен дизайн
       • Покупко-продажба на недвижими имоти
       • Консултации и проучвания в областта на строителството и недвижимите имоти 


Пред „Кара Инженеринг” стоят следните стратегически цели:
       • Укрепване на позицията на строителна компания, ориентирана към качеството
       • Усъвършенстване управлението на строителния процес  
       • Разширяване на гамата от допълнителни услуги в полза на клиента


„Кара Инженеринг”   поема ангажименти към съпътстващата обществено значима инфраструктура. Паралелно с обектите биват изградени тротоари, зелени площи, детски площадки, трафопостове, улици.

 
 
 
   

© 2024 Кара инженеринг - строително инвестиционна компания Уеб дизайн